Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Terminliste 2018


Årsmøte 2018

Styret innkaller til årsmøte tirsdag 20. MARS 2018 kl 19 i klubbens lokaler.

Saker: Gjennomgang av årsberetningen for 2017, årsregnskap og valg.

Bare medlemmer har stemmerett ved valget. 

Org.nr.: 894 486 252
Adr: Vildåsvegen 3, 2833 Raufoss

 

Kontaktpers.: Formann: Geir Olav Holm (909 48 053)

Klubblokale: Møtelokale/kafé med åpen kiosk hver søndag, store tirsdag og torsdag kl.19 - 22. Verksted med 6 mekkeplasser og lagerplass for 17 biler.

Medlemsmøter: Siste tirsdag i hver måned.

Arrangement: 1. Mai, Vildåsentreffet 20. mai, nytt helgetreff på Trevatn Vel Park 23-25. juni og Mjøstreffet 27. august.

Medlemstilbud: Salg av rekvisita og Kendall olje i kiosken. Verkstedplass med løftebukk, dekkomleggingsmaskin, balanseringsmaskin, delevasker og glassblåser. Mye god kaffe. LMK forsikringsfordeler.