Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Treffkalender 2019


2018 05 26 15 26 28

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 20. mars i klubbens lokaler, med gjennomgang av årsrapport og økonomi for 2017. Valg av nytt styre: Joakim, Øystein, Jon Terje og Øyvind takkes for innsatsen i styret, og Runar, Tore, Kent og Torbjørn ønskes velkommen inn i styret for 2 år. Geir Olav, Wiggo, Lill, Gynter og Harald fortsetter i sine verv. Supertext

Vi bruker Supertext til å sende ut meldinger om påminnelser om møter og treff, og om spontane softis-turer. Supertext er en meldings-app, men dersom du har tlf-abonnement fra Telenor eller en annen mobiloperatør som benytter Telenor sitt nett, da trenger du ikke installere appen for å  motta meldinger siden den kommer som en SMS. Mobil-abonnenter med bl.a. Ice, Telia eller Onecall kan ikke motta SMS'ene, og gjelder dette deg, så er løsningen at du installerer app'en "Supertext messenger" for å motta meldingene vi sender ut. App'en er gratis, uten reklame og grei å installere. Under installasjon må du taste inn ditt mobilnr, bekrefte med en tilsendt sms-kode og da vil du etterhvert se gruppenavnet "Amcar Gjøvik". Dersom du ikke ser denne gruppen, er du kanskje ikke medlem i klubben. Er du medlem, men finner ikke gruppen Amcar Gjøvik: Send en sms med ditt mobilnr til 902 24 973 og skriv litt tekst om hva du ønsker.


Dersom du ikke ønsker meldinger fra oss, send en mail til  eller en sms til 902 24 973 og du blir tatt ut av listen.
Enkeltmedlemmer i sms-gruppen kan ikke sende sms-svar til hele gruppen, men meldingen du sender kommer til administrator, dvs en i styret. Send gjerne info eller forslag til styret på denne måten.

Har du spørsmål eller vil ha hjelp, send en mail til  eller en sms til 902 24 973.LMKs samarbeidsavtale med WaterCircles opphørte 31.12.2017, LMK-forsikringen blir videreført med IF som ny samarbeidspartner fra 01.01.2018. Har du LMK-forsikring må du selv igangsette overgangen til IF ved å laste ned last fullmaktsskjemaet, fyll ut og signer, send skjemaet til mailadressen nederst på skjemaet eller som brevpost til IF, postboks 240, 1326 Lysaker.

 Fullmaktsskjema

 www.if.no/lmk

 www.lmk.no

IF LMKÅrsavgiften for 2018 kreves inn av forsikringsselskapene.
De fleste har fått med seg at årsavgiften nå kreves inn av forsikringsselskapene. Litt forvirrende er den omdøpt til trafikkforsikring, men det positive er at den nå kun kreves inn for det tidsrommet hvor kjøretøyet er registrert. For dem med flere kjøretøy med lite bruk, kan dette være en god mulighet til å spare noen kroner.
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Arsavgift/
https://www.tff.no/informasjon/trafikkforsikringsavgift/


Trafikkforsikringsforeningen – høye dagmulter.

Fra 1. mars blir det dyrt å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring.
https://www.tff.no/informasjon/i-2018-vil-eiere-av-uforsikrede-kjoretoy-fa-gebyr/